HOTLINE: 1800 20 30

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

by hdgialai | 21/12/2018

HDGIALAI COFFEE cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sàn giao dịch thương mại điện tử và Pháp luật Việt Nam.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.
 • Quản lí dữ liệu về khách hàng để kịp thởi xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

 • Cung cấp các dịch vụ.
 • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa người tiêu dùng và HDGIALAI COFFEE.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẫm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khách hàng yêu cầu hủy bỏ.
 • Ban quản trị hoặc công ty bị phá sản.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Khách hàng đồng ý trong trường hợp cần thiết các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có quyền được tiếp cận thông tin cá nhân của mình gồm:

 • Ban quản trị.
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HDGIALAI

 • Địa chỉ: 165 Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 • Điện thoại: 1800 2030, 0914 957 098.
 • Email: caphehdgialai@gmail.com

f) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình.

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân cả mình bằng cách:

 • Yêu cầu quản trị website.
 • Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, quản trị sẽ tiếp nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cách thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người tiêu dùng:

 • Qua email: caphehdgialai@gmail.com
 • Qua điện thoại: 1800 2030, 0914 957 098.