HOTLINE: 1800 20 30

MANG CÀ PHÊ SẠCH ĐẾN MỌI NGƯỜI VIỆT.

by hdgialai | 17/07/2017

Cà phê Việt Nam có sản lượng số 2 Thế Giới, tuy nhiên 95% lượng cà phê xuất đi chúng ta mới chỉ dừng lại ở xuất khẩu sản phẩm thô, chưa qua chế biến. Người dân Việt Nam chưa có sản phẩm cafe ” tử tế” để sử dụng.

Chúng tôi tập trung vào việc phát triển hệ thống chuỗi của hàng dịch vụ mang tên HDGiaLaiCoffee nhằm mục tiêu đem cà phê sạch phục vụ người dân Việt Nam và nâng cao giá trị cho cafe Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng, bằng việc tạo dựng thương hiệu cho cà phê mới giúp phát triển được giá trị cho Cà phê Việt Nam. Chúng tôi cũng luôn ghi nhớ rằng kinh doanh luôn gắn với giá trị xã hội, cộng đồng.”

Liên hệ với chúng tôi để cùng làm nên giá trị cho Cà phê Việt Nam:

caphehdgialai@gmail.com

Hotline: 0969.242131.

Chúng tôi rất vui vì giải quyết vấn đề cho bạn.