HOTLINE: 1800 20 30

Cà Phê Rang Củi

by hdgialai | 15/07/2017

Cà phê rang củi là sản phẩm đặc trưng của HDGIALAICOFFEE.

Chúng tôi lưu giữ những phương thức rang cà phê truyền thống của người Tây Nguyên hàng chục năm nay, bằng chính củi của thân cây cà phê. Cà phê được rang liên tục trong gần 2 tiếng đồng hồ để đạt đến phẩm chất hạt cà phê đồng đều và thơm ngon nhất.